โครงการพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย

คลิปกิจกรรมการสอนทำน้ำยาล้างจาน

คลิปและภาพกิจกรรมทุกระดับชั้น

รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย ของครูประจำชั้น

ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3

โรงเรียนบ้านวังวน

กันยายน 13, 2021

โรงเรียนบ้านวังวน

กันยายน 13, 2021

โรงเรียนบ้านวังวน

กันยายน 13, 2021

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

โรงเรียนบ้านวังวน

กันยายน 13, 2021

โรงเรียนบ้านวังวน

กันยายน 13, 2021

โรงเรียนบ้านวังวน

กันยายน 13, 2021

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

โรงเรียนบ้านวังวน

กันยายน 13, 2021

โรงเรียนบ้านวังวน

กันยายน 13, 2021

โรงเรียนบ้านวังวน

กันยายน 13, 2021

รูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โรงเรียนบ้านวังวน