คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน ร่วมกันพัฒนาตนเองด้วยการอบรม การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน ร่วมกันพัฒนาตนเองด้วยการอบรม การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

วันนี้  9 กุมภาพันธฺ 2564  คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน ได้เข้าร่วมกันเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ตนเองด้วยการรับการอบรมการบันทึกผลการเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน https://banwangwon.ac.th เพื่อให้สามารถดูบันทึกผลการเรียนที่ไหนก็ได้ และสามารถลดปริมาณกระดาษและลดการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทำบันทึกหลังการเรียนรู้แบบเดิม

คณะครูที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ คือ
1. นางสาวสิดาพร ดวงจิตร
2. นางจินตนา โชติเสน
3. นางสาววาสิฎฐี สุทารส
4. นางสาววรรณศิริ บุญรอด
5. นางศิริธร ศรีหาวัตร
6. นางบุญสิตา เจิมเกาะ
7. นายพรชัย คำบุญเกิด
8. นางสายรุ้ง ปลื้มอารมณ์
9. นางสาวหทัยรัตน์ สมานมิตร
10. นางสาวพัชรินทร์ ประจิมนอก
11. นายวิทยา หงษ์สนิท

วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ
ผอ.ชูชาติ  โชติเสน

0 0 โหวต
Empower ให้แก่เรื่องนี้
Subscribe
Notify of
guest

0 แสดงความคิดเห็น
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
ติดต่อเรา
0
Would love your thoughts, please comment.x