Quarter 3 หน่วย “หน้ากาก” Week 7 ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564

ในสัปดาห์นี้พี่ ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ครูเปิดคลิป เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย  จากคลิปที่ได้ดูนักเรียนรู้สึกอย่างไร และมีผลต่อเราอย่างไร

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

พี่ ๆ ได้แบ่งกลุ่มไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทยและต่างประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้าง  พี่ ๆ แต่ละกลุ่มสรุปความเข้าใจผ่านการทำ mind mapping นำเสนอแลกเปลี่ยนกัน

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

จากการจัดกิจกรรมสัปดาห์นี้  พี่ ๆ ยังไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงาน เนื่องจากหยุดเรียนไปเป็นเวลานาน เพราะสถานการณ์โรคโควิท-19  ครูต้องคอยกระตุ้น และเรียกค่อยข้างบ่อยครั้ง  แต่ทุกกลุ่มก็สามารถทำงานได้และนำเสนอทุกกลุ่ม

5 2 โหวต
Empower ให้แก่เรื่องนี้
Subscribe
Notify of
guest

1 แสดงความคิดเห็น
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
ชูชาติ โชติเสน
1 ปี ago

กิจกรรมดี

ติดต่อเรา
1
0
Would love your thoughts, please comment.x