บันทึกหลังจัดกิจกรรม “จิตศึกษา”ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564

กิจกรรม “คำถามจากสามเหลี่ยม”  พี่ๆได้ฝึกทบทวนความคิด ฝึกจินตนาการถึงสิ่งรอบตัว แล้วบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพสามเหลี่ยมที่เป็นผลงานของตนเอง คุณครูพยายามสอดแทรกคุณธรรมเรื่องการ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย ไม่ก้าวร้าวรุนแรง ทั้งโดยวาจาและท่าทาง มีมารยาทดีงาม 

กิจกรรม “ร้อยเชือกงานวัด” พี่ๆได้นำเศษผ้า มาเขียนถึงความตั้งใจในการรักษาระเบียบวินัยในการเข้าแถว  โดยพี่ๆทุกคนได้ช่วยกันติดผ้าสามเหลี่ยม ร้อยเป็นเชือกงานวัด คุณครูอยากให้พี่ๆยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม ผ่านกิจกรรมในวันนี้

กิจกรรม “โยคะ” วันนี้พี่ๆได้ฝึกท่าโยคะ  ร่วมกับพี่ๆในระดับชั้นป.1-6  พี่ๆทุกคนสนุกกับการทำกิจกรรมในวันนี้มาก

กิจกรรม “เสื้อแห่งความสุข“พี่ๆได้ฝึกการออกแบบเสื้อแห่งความสุขในรูปแบบของตนเอง  โดยครูพยายามสอดแทรกคุณธรรมเรื่องความประหยัด ในการประยุกต์ใช้ของที่มี และใช้อย่างคุ้มค่า   พี่ๆทุกคนมีความสุขจากการทำกิจกรรมในวันนี้มาก

กิจกรรม “เรื่องเล่าดินสอและยางลบ” พี่ๆได้ฝึกการเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน  ผ่านกิจกรรมในวันนี้  โดยพี่ๆได้ลองทบทวนความผิดพลาดที่ผ่านมา แล้วคิดหาวิธีการแก้ไขความผิดพลาดนั้น  โดยพี่ๆได้เปรียบเทียบความผิดพลาดเป็นดินสอ  และการแก้ไขความผิดพลาดนั้นเป็นยางลบ  ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว  พี่ๆทุกคนได้ทราบว่า ไม่มีใครกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดเล่านั้นได้  แต่ในครั้งต่อๆไป ก่อนจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อนเสมอ

Comments

  1. ขอบคุณ คุณครู ที่ทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และไม่ย่อท้อต่อการพัฒนาปัญญาภายในของเด็กๆ ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *