🎉รายงานการจัดการเรียนการสอน ON-Hand ชั้นประถมศึกษาที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

ผลการจัดการเรียนรู้

วันนี้ครูได้ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ให้พี่ ๆ ได้ทดสอบเก็บคะแนน  จำนวน  10  ข้อ  คะแนน  5  คะแนน  ผลปรากฏ  ดังนี้

จากการทดสอบวันนี้   จำนวนนักเรียน  8  คน

–  ผ่านเกณฑ์      จำนวน   8   คน   คิดเป็น      ร้อยละ  100

–  ไม่ผ่านเกณฑ์  จำนวน   –   คน   คิดเป็น       ร้อยละ  0

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

มีพี่ ๆ อีกจำนวน  4  คน  ที่ไม่สามารถรับใบงานได้  เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต  คิดเป็นร้อยละ   33.33

โดยครูแก้ไขปัญหาโดยการให้มารับข้อสอบและกลับไปทำที่บ้าน  และนำส่งตามเวลาที่กำหนดให้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *