🎉รายงานการจัดการเรียนการสอน On-Hand ชั้นประถมศึกษาที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On Hand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ชั้นประถมศึกษาที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ารกิจวันนี้ของพี่ ๆ

เช้า  –  ใบงานคณิตศาสตร์  หน้าที่ 36 เรื่องของการคูณทศนิยม ต่อ ข้อ 3-8

บ่าย – ใบงานภาษาไทย เรื่อง ตัวการันต์ ใบงานที่ 3

ปัญหาที่พบ

1.นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหา ส่งงานไม่ครบตามการมอบหมาย

2.นักเรียนไม่เข้าใจคำชี้แจงของงานต่าง ๆ และยังไม่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

แนวทางการแก้ไข

1.อธิบายเพิ่มเติม และส่งคลิป VDO พร้อมตัวอย่างในแบบฝึกหัด

2.เปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ใน Massager

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *