🎉รายงานการจัดการเรียนการสอน On-Hand ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

🎉รายงานการจัดการเรียนการสอน On-Hand ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

ภารกิจวันนี้ 

เช้า

– เด็ก ๆ ทำใบงาน วิชา การป้องกันการทุจริต  เรื่อง  การดูแลรักษาสมบัติส่วนรวม  หน่วยที่  2  เรื่อง  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  เป็นใบงานที่ให้เด็ก ๆ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด               จำนวน  5  ข้อ

บ่าย

-เด็ก ๆ ทำใบงาน  วิชา  ภาษาไทย  เรื่อง  การแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  โดยศึกษาจากใบความรู้ที่ครูแจกให้  และศึกษาจากคลิป VDO    https://www.youtube.com/watch?v=rF0smtUgsX4&feature=share&fbclid=IwAR0yZSxJE6QiM2nKGkCOTY8M2tbYaqtZqVIROyfSFE-TzXPKbGjPG_TUNEg

บันทึกหลังสอน

วันนี้เด็ก ๆ เริ่มทยอยส่งงานที่ยังทำไม่เสร็จและงานปัจจุบัน  จำนวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  50  ส่วนคนที่ยังไม่ได้ส่ง  ครูติดตามให้ทำใบงานให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้

0 0 โหวต
Empower ให้แก่เรื่องนี้
Subscribe
Notify of
guest

0 แสดงความคิดเห็น
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
ติดต่อเรา
0
Would love your thoughts, please comment.x