🎉รายงานผลการทดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

🎉รายงานผลการทดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อสอบ  จำนวน  20  ข้อ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ข้อสอบแบ่งเป็น  2  ตอน

การจัดการทดสอบ

นักเรียนมารับข้อสอบในวันและเวลาที่ครูกำหนด  จากนั้นทำข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ในวันอังคารที่  5  ตุลาคม  2564  เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วดำเนินการถ่ายรูปส่งครู

นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน  12  คน

รับข้อสอบ  จำนวน  12  คน คิดเป็นร้อยละ 100

ส่งข้อสอบตามกำหนดเวลา  จำนวน  7 คน  คิดเป็นร้อยละ  58.33

 

0 0 โหวต
Empower ให้แก่เรื่องนี้
Subscribe
Notify of
guest

0 แสดงความคิดเห็น
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
ติดต่อเรา
0
Would love your thoughts, please comment.x