🎉รายงานผลการทดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ายงานผลการทดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อสอบ  จำนวน  20  ข้อ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ข้อสอบแบ่งเป็น  2  ตอน

การจัดการทดสอบ

นักเรียนมารับข้อสอบในวันและเวลาที่ครูกำหนด  จากนั้นทำข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ในวันพุธที่  6  ตุลาคม  2564 เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วดำเนินการถ่ายรูปส่งครู

นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน  12  คน

รับข้อสอบ  จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ส่งตามเวลา  8  คน คิดเป็นร้อยละ  66.67

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *