ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและกำหนดแนวปฏิบัติ ในสถานการณ์โควิด 19

โรงเรียนบ้านวังวน ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้1. ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 และกําหนดเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนเรียนแบบออนไลน์ (DLTV) หรือ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานควบคู่กันไป เช่น สอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบงาน หรือ มอบหมายงานตามความเหมาะสมโดยนักเรียนไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

0 0 โหวต
Empower ให้แก่เรื่องนี้
Subscribe
Notify of
guest

0 แสดงความคิดเห็น
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
ติดต่อเรา
0
Would love your thoughts, please comment.x